PERMOHONAN CUTI
 
NOMBOR KAKITANGAN
Contoh: 1022009
KOD PIN
Contoh: MdAli^1022 (Pin yang sama untuk cetak slip gaji)

* Permohonan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum tarikh mula bercuti