JABATAN PENDAFTAR

#
Document Title
Document Type
1 Pekeliling BIL. 01/2014 Had Kemudahan Perubatan Kakitangan | Panduan Pengurusan Kemudahan Perubatan PDF
2 Pekeliling BIL. 02/2014 Peraturan Pelanjutan Pensyarah Kontrak PDF
3 Pekeliling BIL. 03/2014 Peraturan Pelanjutan Kakitangan (Akademik Dan Pentadbiran) Berstatus Kontrak Dan Sementara PDF
4 Pekeliling BIL. 04/2014 Kewajaran Markah Penilaian Prestasi Kakitangan PDF
5 Ralat Pekeliling BIL. 04/2014 Ralat : Kewajaran Markah Penilaian Prestasi Kakitangan PDF
6 Pekeliling BIL. 06/2014 Panduan Tuntutan Elaun Lebih Masa
Overtime policy and guidelines
PDF
7 Pekeliling Pendaftar BIL 03/2015 Garis Panduan Penyediaan/ Pemurniaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja PDF
8 Pekeliling BIL. 01/2016 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat PDF
9 Pekeliling BIL. 01/2017 Kemudahan Rawatan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) PDF
10 Pekeliling BIL. 02/2017 Pindaan Garis Panduan Kemudahan Cuti Kursus Sambilan (CKS) Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Separuh Masa Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara PDF
11 Pekeliling BIL. 03/2017 Peraturan Memberikan Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am PDF
12 Pekeliling BIL. 01/2020 Garis Panduan Mengenai Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja-Mematuhi Waktu Bekerja PDF
13 Pekeliling BIL. 05/2017 Waktu Anjal Bekerja Kakitangan Akademik PDF
14 Pekeliling BIL. 01/2018 Kemudahan Cuti Kuarantin PDF
15 Pekeliling BIL. 02/2018 Kemudahan Cuti Umrah PDF
16 Pekeliling BIL. 03/2018 Bayaran Insentif Tugas Kewangan PDF
17 Pekeliling BIL. 04/2018 Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Setor PDF
18 Pekeliling BIL. 05/2018 Kenaikan Pangkat Secara Time-based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana PDF
19 Pekeliling BIL. 06/2018 Kemudahan Cuti Gantian PDF
20 Pekeliling BIL. 07/2018 Kemudahan Cuti Bersalin PDF
21 Pekeliling BIL. 01/2019 Penanda Aras Permohonan Perjawatan Akademik Dan Pentadbiran PDF
22 Terma Rujukan Terma Rujukan Cuti Belajar PDF