JABATAN BENDAHARI

#
Document Title
Document Type
1 PEKELILING BIL 01/2014 Potongan Cukai Berjadual (PCB)
Scheduled Tax Deductions
PDF
2 PEKELILING BIL 01/2019 Tatacara Pengurusan Pungutan Hasil dan Terimaan (Digantikan dengan Pekeliling Bendahari Bil. 04/2021) PDF
3 PEKELILING BIL 02/2019 Tatacara Pengurusan Perolehan
PDF
4 PEKELILING BIL 03/2014 Pelaksanaan Pusat Tanggungjawab (PTJ)
Implementation of Responsibility Centers
PDF
5 PEKELILING BIL 03/2019 Tatacara Pengurusan Kerja-Kerja Pembangunan, Penyelenggaraan dan Pembaikan Secara Dalaman PDF
6 PEKELILING BIL 04/2019 Tatacara Tuntutan Perjalanan Rasmi (Batal mulai 4.2.2020; digantikan dengan Pekeliling Bendahari Bil. 01/2020) PDF
7 PEKELILING BIL 02/2021 Tatacara Pengurusan Akaun Panjar Wang Runcit PDF
8 PEKELILING BIL 06/2019 Tatacara Pengurusan Pendahuluan Diri dan Pendahuluan Pelbagai PDF
9 PEKELILING BIL 07/2019 Tatacara Pengurusan Pendahuluan Program Pelajar PDF
10 PEKELILING BIL 08/2019 Tatacara Pengurusan Aset dan Inventori PDF
11 PEKELILING BIL 09/2019 Tatacara Pengurusan Stor PDF
12 PEKELILING BIL 10/2019 Tatacara Pelupusan Aset dan Inventori PDF
13 PEKELILING BIL 11/2019 Tatacara Pengurusan dan Pengendalian Kenderaan PDF
14 PEKELILING BIL 12/2019 Tatacara Pengurusan Perbelanjaan Bahan Mentah Kegunaan Kelas Praktikal Kulliyyah Hospitaliti dan Perkhidmatan Halal PDF
15 PEKELILING BIL 13/2019 Tatacara Pengurusan Kad Kredit Korporat PDF
16 SURAT PEKELILING BIL 01/2020 Perubahan Kadar Sewa Hotel dan Elaun Lojing PDF
17 PEKELILING BIL 01/2020 Tatacara Tuntutan Perjalanan Rasmi PDF
18 PEKELILING BIL 02/2020 Peraturan Penutupan Akaun UniSHAMS SDN BHD Setiap Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember PDF
19 PEKELILING BIL 03/2020 Penetapan Kadar Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Seminar/Majlis Universiti PDF
20 PEKELILING BIL 01/2021 Penurunan Kuasa Kelulusan Aktiviti/Program kepada Ahli Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif (JPE) UniSHAMS PDF
21 PEKELILING BIL 01/2021 Kemudahan Perjalanan Udara Bagi Pegawai Antarabangsa Yang Pulang ke Negara Asal PDF
23 PEKELILING BIL 04/2021 Tatacara Pengurusan Pungutan Hasil Dan Terimaan | Panduan Pungutan Hasil KPB PDF