UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA PENGURUSAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MMP7000 RESEARCH PROPOSAL 0
2. MQR 7213 ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY 3
JUMLAH 3


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MMT7000 THESIS 0
JUMLAH 0


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MMT7000 THESIS 0
JUMLAH 0


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MMT7000 THESIS 0
JUMLAH 0


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 0 0