UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA USULUDDIN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DAL 6013 AL-AQIDAH 3
2. DDM 6013 MANAHIJ DAKWAH AL-RUSUL 3
3. DML 6013 ULUM AL-HADITH 3
4. DPS 6013 AL-BAHTH AL-ILMI WA KITABATUH 3
5. DQH 6010 HIFZ AL-QURAN 1 0
6. DTL 6013 AL-TAFSIR 3
JUMLAH 15


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DAM 6013 MUQARANAH AL-ADYAN 3
2. DDI 6013 AL-IDARAH WA AL-QIYADAH 3
3. DFL 6013 AL-FALSAFAH 3
4. DHL 6013 AL-HADITH 3
5. DQH 6020 HIFZ AL-QURAN 2 0
6. DUL 6013 ULUM AL-QURAN 3
JUMLAH 15


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. U 6112 DISERTASI 12
JUMLAH 12


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 42 42