UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
SARJANA PENGAJARAN AL QURAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. TFP 6013 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM 3
2. TQH 6013 HIFZ AL-QURAN 1 3
3. TQS 6013 TALAQQI AL-QURAN BERSANAD 3
4. TSN 6013 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
5. TSP 6013 SOSIOLOGI PENDIDIKAN 3
6. TUH 6013 DIRASAT FI ULUM AL-HADIS 3
7. TUQ 6013 DIRASAT FI ULUM AL-QURAN 3
JUMLAH 21


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. TKP 6013 KAEDAH PENGAJARAN AL-QURAN 3
2. TPP 6013 PEDAGOGI PENGAJARAN 3
3. TQH 6023 HIFZ AL-QURAN 2 3
4. TQQ 6013 AL-QIRAAT AL-QURANIAH 3
5. TTP 6013 TEKNOLOGI PENGAJARAN AL-QURAN 3
6. TUN 6013 PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3
JUMLAH 18


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. TPP 6016 PROJEK PENYELIDIKAN 6
2. TPS 6013 KAEDAH PENYELIDIKAN SOSIAL 3
JUMLAH 9


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 45 45