UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MII 6013 ECONOMIC ENVIRONMENT OF BUSINESS 3
2. MKF 6013 MANAGERIAL ACCOUNTING 3
3. MPB 6023 ORGANIZATION AND BUSINESS MANAGEMENT 3
4. MPP 6013 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR AND DESIGN 3
JUMLAH 12


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MFF 6013 MANAGERIAL FINANCE 3
2. MPE 6023 ENTREPRENEURSHIP 3
3. MPG 6023 MARKETING MANAGEMENT 3
4. MQQ 6023 QUANTITATIVE ANALYSIS AND DECISION 3
5. MTS 6023 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 3
JUMLAH 15


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MPR 6023 TECHNOLOGY OPERATION MANAGEMENT 3
2. MPS 6033 BUSINESS STRATEGY AND POLICY 3
3. MUU 6033 BUSINESS LAW, ETHICS AND ISLAMIC VALUE 3
JUMLAH 9


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MPA 6036 APPLIED BUSINESS RESEARCH (PROJECT PAPER) 6
JUMLAH 6


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 42 42