UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA BAHASA ARAB

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. LLA 6013 DIRASAT FI AL-NUSUS AL-ADABIYAH 3
2. LLP 6013 'ILM AL-NAFS AL-LUGHAWI 3
3. LLS 6013 'ILM AL-DILALAH 3
4. LLS 6023 DIRASAT SORFIYAH 3
5. LTK 6013 TATBIQAT HASUBIYAH FI AL-LUGHAH AL-ARABIYAH 3
JUMLAH 15


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. LLL 6013 'ILM AL-LUGHAH 3
2. LLM 6013 MANAHIJ AL-BAHT 3
3. LLN 6033 DIRASAT NAHWIYAH FI AL-QURAN 3
4. LLQ 6013 DIRASAT BALAGHIAH MIN AL-QURAN AL-KARIM 3
5. LTM 6013 TURUQ AL-TADRIS 3
JUMLAH 15


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. B 6112 DISERTASI 12
JUMLAH 12


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 42 42