UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MIBF 6043 FIQH FOR ISLAMIC BANKING AND FINANCE 3
2. MIBF 6083 MAQASID SYARIAH 3
3. MIBF 6093 USUL WA QAWA'ID AL-FIQHIYYAH 3
4. MIBF 7013 AQIDAH AND ETHICS OF ISLAMIC FINANCE 3
JUMLAH 12


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MIBF 6013 ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM 3
2. MIBF 6023 PRINCIPLES AND PRACTICE OF ISLAMIC BANKING 3
3. MIBF 6063 MANAGEMENT OF ZAKAT, WAQF AND SADAQAH FUNDS 3
4. MIBF 6073 PRINCIPLES AND PRACTICES OF ISLAMIC INSURANCE 3
JUMLAH 12


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MIBF 6033 RESEARCH METHODOLOGY 3
2. MIBF 6053 ISLAMIC FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS 3
JUMLAH 6


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. M 6112 DISSERTATION 12
JUMLAH 12


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 42 42