UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MDP8000 THESIS PROPOSAL 0
JUMLAH 0


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MDP8000 THESIS PROPOSAL 0
JUMLAH 0


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MDT8000 THESIS 0
JUMLAH 0


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MDT8000 THESIS 0
JUMLAH 0


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 0 0