UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT DENGAN KEPUJIAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MPE 1012 ASAS KEUSAHAWANAN 2
2. MPU 3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) 3
3. MPU 3143 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2 3
4. TQF 1013 AL-FAWASIL 3
5. TQQ 1012 HIFZ AL-QURAN 1 2
6. TQQ 1013 QIRAAT ILMIYAN 1 3
7. UBE 1012 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 2
8. XXX 1011 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 19


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DTU 1012 'ULUM AL-QURAN 1 2
2. MPU 3113 HUBUNGAN ETNIK 3
3. MPU 3173 PENGAJIAN MALAYSIA 3
4. TQQ 1022 HIFZ AL-QURAN 2 2
5. TQQ 1023 QIRAAT AMALIYAN 1 3
6. TQQ 1033 QIRAAT ILMIYAN 2 3
7. UBE 2022 READING & WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES 2
8. XXX 1021 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 19


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DTU 2022 'ULUM AL-QURAN 2 2
2. MPU 3312 PERANCANGAN KEWANGAN PERIBADI 2
3. TQQ 2032 HIFZ AL-QURAN 3 2
4. TQQ 2043 QIRAAT AMALIYAN 2 3
5. TQQ 2053 QIRAAT ILMIYAN 3 3
6. UBA 2012 BAHASA ARAB 1 2
7. UBE 2032 PUBLIC SPEAKING 2
JUMLAH 16


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DHA 2012 KAJIAN AL-HADITH 2
2. DTA 2012 AL-TAFSIR 1 2
3. MPU 3242 PENGUCAPAN AWAM 2
4. MPU 3412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
5. TQK 2013 PENGANTAR ILMU QIRAAT `ASYARAH KUBRA 3
6. TQQ 2042 HIFZ AL-QURAN 4 2
7. TQQ 2063 QIRAAT AMALIYAN 3 3
8. UBA 2022 BAHASA ARAB 2 2
JUMLAH 18


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DHU 3012 'ULUM AL-HADITH 2
2. DTA 2022 AL TAFSIR 2 2
3. TQQ 3052 HIFZ AL-QURAN 5 2
4. TQQ 3063 QIRAAT AMALIYAN 4 3
5. TQW 3013 METODOLOGI ILMU WAQAF DAN IBTIDA` 3
6. TUR 3013 PENGAJIAN RASM AL-QURAN 3
7. UBA 3032 BAHASA ARAB 3 2
JUMLAH 17


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DAT 3012 AL-TAWHID 2
2. DDS 4012 AL-SIRAH AL-TAHLILIYYAH 2
3. LLF 3012 LAHJAT WA AL-QIRAAT 2
4. LLQ 3012 PENGAJIAN 'ILMU AL-ASWAT DAN TAJWID 2
5. SFK 3012 AL-FIQH 1 2
6. TQN 3013 AL-TARANNUM 3
7. TQQ 3062 HIFZ AL-QURAN 6 2
8. TQT 3013 TAUJIH AL-QIRAAT 3
JUMLAH 18


SEMESTER : 7
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DDA 4012 AL-DAKWAH WA AL-QIYADAH 2
2. DTM 4012 DAKWAH AL-MU'ASARAH 2
3. SFK 4012 AL-FIQH 2 2
4. SFU 4012 USUL AL-FIQH 2
5. TQA 4012 PENYELIDIKAN 2
6. TQQ 4072 HIFZ AL-QURAN 7 2
7. TQQ 4082 HIFZ AL-QURAN 8 2
8. TQS 4013 PENGAJIAN QIRAAT SYAZZAH 3
9. UKK 1012 ASAS PENGENALAN KOMPUTER 2
JUMLAH 19


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 120 120