UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH DENGAN KEPUJIAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DAA 6113 AL-TAWHID 3
2. DTS 6113 ULUM AL-QURAN 3
3. GHI 6111 HALAQAH INSANIAH 1 1
4. GVX 6111 KO-KURIKULUM 1 1
5. LAA 6113 AL-NAHW WA AL-SARF 3
6. MPU 3113 HUBUNGAN ETNIK 3
7. MPU 3173 PENGAJIAN MALAYSIA 3
8. QTJ 6111 HIFZ AL-QURAN 1 1
9. SFU 6113 AL-MADKHAL FI USUL AL-FIQH 3
JUMLAH 21


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DAT 6113 AL-TASAWUF WA AL-AKHLAK 3
2. DDA 6113 USUL AL-DA'WAH 3
3. DHU 6113 ULUM AL-HADITH 3
4. GHI 6121 HALAQAH INSANIAH 2 1
5. GVX 6121 KO-KURIKULUM 2 1
6. MPU 3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) 3
7. MPU 3143 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2 3
8. SFK 6113 FIQH AL-IBADAH 3
JUMLAH 20


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DHR 6213 AL-SIRAH AL-TAHLILIYAH 3
2. MPU 3252 KEMAHIRAN MENULIS 2
3. MPU 3412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
4. QTJ 6221 HIFZ AL-QURAN 2 1
5. SFB 6213 AL-FIQH AL-MUQARAN 1 3
6. SFK 6223 FIQH AL-MUAMALAT 1 3
7. SFS 6213 QADAYA AL-IBADAT AL-MUASIRAH 3
8. SFT 6213 TARIKH AL-TASYRI' 3
9. UEE 6112 COMMUNICATIVE ENGLISH 2
JUMLAH 22


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. GPE 6212 ASAS KEUSAHAWANAN 2
2. MPU 3342 PENGAJIAN ISLAM 2
3. SFB 6323 AL-FIQH AL-MUQARAN 2 3
4. SFD 6213 AYAT AL-AHKAM 3
5. SFK 6233 FIQH AL-MUAMALAT 2 3
6. SFS 6323 QADAYA AL-MUAMALAT AL-MUASIRAH 3
7. SFU 6223 USUL AL-FIQH 1 3
8. TIU 6112 COMPUTER APPLICATION 2
9. UEI 6222 ENGLISH FOR ISLAMIC STUDIES 2
JUMLAH 23


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. QTJ 6331 HIFZ AL-QURAN 3 1
2. SFD 6323 AHADITH AL-AHKAM 3
3. SFK 6343 FIQH AL-MUNAKAHAT 3
4. SFN 6213 QA’AH AL-BATH 3
5. SFQ 6313 AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH 3
6. SFS 6333 QADAYA AL-MUNAKAHAT AL-MUASIRAH 3
7. SUK 6432 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2
8. SUU 6312 PENGANTAR UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA 2
JUMLAH 20


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. QTJ 6441 HIFZ AL-QURAN 4 1
2. SFK 6353 FIQH AL-JINAYAT 3
3. SFQ 6322 FIQH AL-DA’AWA WA AL-BAYYINAT 2
4. SFS 6443 QADAYA AL-JINAYAT AL-MUASIRAH 3
5. SFU 6333 USUL AL-FIQH 2 3
6. SKP 6413 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3
7. SUJ 6332 UNDANG-UNDANG JENAYAH DI MALAYSIA 2
8. SUP 6313 SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA 3
JUMLAH 20


SEMESTER : 7
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DDA 6332 AL-DAKWAH WA AL-QIYADAH 2
2. DDP 6322 MANAHIJ MUQARANAH AL-ADYAN 2
3. LLT 6312 AL TARJAMAH 2
4. SFL 6413 FIQH AL-MIRATH 3
5. SFM 6413 MAQASID AL-SYARIAH 3
6. SFP 6413 AL-SIYASAH AL-SYAR'IYYAH 3
7. SFZ 6413 LATIHAN INDUSTRI 3
8. SKP 6423 PROJEK TAHUN AKHIR 3
JUMLAH 21


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 121 121