UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERANCANGAN KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN

SEMESTER : 0
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1.
JUMLAH 0


SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MPE 1013 ASAS KEUSAHAWANAN 3
2. MPP 1013 ASAS PENGURUSAN 3
3. MPU 3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) 3
4. MPU 3143 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2 3
5. MQM 1013 MATEMATIK PENGURUSAN 3
6. TQH 1012 AL-QURAN 1 2
7. UBA 1013 BAHASA ARAB 1 3
8. UBE 1012 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 2
9. XXX 1011 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 23


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MKF 1033 INTRODUCTION TO FINANCIAL ACCOUNTING 3
2. MPG 1013 ASAS PEMASARAN 3
3. MPU 3113 HUBUNGAN ETNIK 3
4. MPU 3173 PENGAJIAN MALAYSIA 3
5. MQS 1013 ASAS STATISTIK 3
6. TQH 1022 AL-QURAN 2 2
7. TQH 2022 AL-QURAN 2 2
8. UBA 2023 BAHASA ARAB 2 3
9. UBE 2022 READING & WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES 2
10. XXX 1021 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 25


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DTR 1013 IQTISAD FI AL-QURAN 3
2. MFB 2013 INSTITUSI KEWANGAN ISLAM 3
3. MII 1023 MIKROEKONOMI 3
4. MPP 2023 GELAGAT ORGANISASI 3
5. MPU 3312 PERANCANGAN KEWANGAN PERIBADI 2
6. SFE 1013 ASAS MUAMALAT 3
7. UBE 2032 PUBLIC SPEAKING 2
JUMLAH 19


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DHS 2013 IQTISAD FI AL SUNNAH 3
2. MFB 3023 SISTEM KEWANGAN ISLAM 3
3. MFF 1013 PENGURUSAN KEWANGAN 3
4. MII 1033 MAKROEKONOMI 3
5. MKM 1033 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PERAKAUNAN 3
6. MPU 3232 KEMAHIRAN MENULIS 2
7. MPU 3242 PENGUCAPAN AWAM 2
8. MPU 3412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
JUMLAH 21


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MFF 2023 PENGURUSAN KEWANGAN KORPORAT 3
2. MFP 3013 DASAR PERANCANGAN KEWANGAN ISLAM 3
3. MFP 3023 ZAKAT & TAXATION PLANNING 3
4. MFP 3033 PLANNING FOR ISLAMIC PROPERTY,RETIREMENT & WAKAF 3
5. MFP 3043 RISIKO PENGURUSAN DAN PERANCANGAN TAKAFUL 3
6. MUU 2013 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
7. SFD 3013 DASAR PERUNDANGAN ISLAM 3
JUMLAH 21


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MFI 3013 ANALISIS PELABURAN ISLAM 3
2. MFU 3013 DASAR PERUNDANGAN KEWANGAN & PERBANKAN ISLAM 3
3. MPP 3043 KAEDAH PENYELIDIKAN 3
4. MPP 3053 PENGURUSAN STRATEGIK 3
5. MTS 3023 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN 3
6. SFE 2023 MUAMALAT KONTEMPORARI 3
7. SFE 2033 MAQASID AL-SYARIAH WA QAWAID AL- FIQHIYYAH 3
JUMLAH 21


SEMESTER : 7
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MPX 3016 KERTAS PROJEK 6
JUMLAH 6


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 126 126