UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (RANGKAIAN) DENGAN KEPUJIAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITA 1013 SISTEM DAN ORGANISASI KOMPUTER 3
2. ITD 1013 MATEMATIK 1 3
3. ITI 1013 ANALISA & REKABENTUK SISTEM 3
4. ITP 1013 PENGATURCARAAN 1 3
5. ITS 1013 KONSEP TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
6. MPU 3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) 3
7. MPU 3143 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2 3
8. SFD 3012 DASAR PERUNDANGAN ISLAM 2
9. UBE 1001 ASAS BAHASA INGGERIS 1
10. XXX 1011 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 25


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITD 1023 MATEMATIK 2 3
2. ITP 1023 PENGATURCARAAN JAVA 3
3. ITS 1023 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 3
4. MPU 3113 HUBUNGAN ETNIK 3
5. MPU 3173 PENGAJIAN MALAYSIA 3
6. SFE 1012 ASAS MUAMALAT 2
7. TQS 1011 AL-QURAN 1 1
8. UBA 1011 BAHASA ARAB 1 1
9. UBE 1011 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 1
10. XXX 1021 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 21


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DHS 2012 HADIS DAN SAINS HADIS 2
2. ITD 2033 STATISTIK & KEBARANGKALIAN 3
3. ITN 2013 KOMUNIKASI DATA 3
4. ITN 2033 SISTEM TERAGIH 3
5. MPU 3312 PERANCANGAN KEWANGAN PERIBADI 2
6. MPU 3322 PENGAJIAN ISLAM 3 2
7. MPU 3332 FUNDAMENTAL FOR DIGITAL WORLD 2
8. SFE 2022 MUAMALAT KONTEMPORARI 2
9. TQS 2021 AL-QURAN 2 1
10. UBA 2021 BAHASA ARAB 2 1
11. UBE 2022 READING & WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES 2
JUMLAH 23


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITH 1013 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
2. ITI 2023 PENGURUSAN PANGKALAN DATA 3
3. ITN 2023 TEKNOLOGI RANGKAIAN KOMPUTER 3
4. ITP 2033 PENGATURCARAAN RANGKAIAN 3
5. ITW 2013 PENGENALAN TEKNOLOGI WEB 3
6. MPE 1012 ASAS KEUSAHAWANAN 2
7. MPU 3213 BAHASA KEBANGSAAN A 3
8. MPU 3222 KREATIVITI DAN INOVASI 2
9. MPU 3232 KEMAHIRAN MENULIS 2
10. MPU 3242 PENGUCAPAN AWAM 2
11. MPU 3412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
12. UBA 2031 BAHASA ARAB 3 1
13. UBE 2032 PUBLIC SPEAKING 2
JUMLAH 31


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DAA 3012 AQIDAH DAN AKHLAK 2
2. ITN 3043 ADVANCED NETWORKING 3
3. ITN 3053 PEMBANGUNAN APLIKASI BERGERAK 3
4. ITO 2013 SISTEM PENGOPERASIAN 3
5. ITS 3083 PRINSIP KESELAMATAN MAKLUMAT 3
6. ITZ 3013 PROJECT MANAGEMENT 3
JUMLAH 17


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DTS 1012 TAFSIR DAN SAINS AL-QURAN 2
2. ITN 3063 KESELAMATAN RANGKAIAN 3
3. ITN 3073 PENGHALA & PENSUISAN 3
4. ITN 3083 PENGURUSAN RANGKAIAN 3
5. ITP 3043 PENGATURCARAAN INTEGRATIF 3
6. ITZ 3033 NETWORKING PROJECT (LAB) 3
JUMLAH 17


SEMESTER : 7
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITZ 3058 LATIHAN INDUSTRI 8
JUMLAH 8


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 122 122