UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITA 1013 SISTEM DAN ORGANISASI KOMPUTER 3
2. ITD 1013 MATEMATIK 1 3
3. ITI 1013 ANALISA & REKABENTUK SISTEM 3
4. ITP 1013 PENGATURCARAAN 1 3
5. ITS 1013 KONSEP TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
6. MPU 3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) 3
7. MPU 3143 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2 3
8. SFD 3012 DASAR PERUNDANGAN ISLAM 2
9. UBE 1001 ASAS BAHASA INGGERIS 1
10. XXX 1011 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 25


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITD 1023 MATEMATIK 2 3
2. ITP 1023 PENGATURCARAAN JAVA 3
3. MPU 3113 HUBUNGAN ETNIK 3
4. MPU 3173 PENGAJIAN MALAYSIA 3
5. SFE 1012 ASAS MUAMALAT 2
6. TQS 1011 AL-QURAN 1 1
7. UBA 1011 BAHASA ARAB 1 1
8. UBE 1011 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 1
9. XXX 1021 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 18


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DHS 2012 HADIS DAN SAINS HADIS 2
2. ITD 2033 STATISTIK & KEBARANGKALIAN 3
3. ITG 2013 PENGENALAN MULTIMEDIA 3
4. ITG 2023 SENI LUKIS DAN GRAFIK 3
5. ITN 2013 KOMUNIKASI DATA 3
6. MPU 3312 PERANCANGAN KEWANGAN PERIBADI 2
7. MPU 3322 PENGAJIAN ISLAM 3 2
8. MPU 3332 FUNDAMENTAL FOR DIGITAL WORLD 2
9. SFE 2022 MUAMALAT KONTEMPORARI 2
10. TQS 2021 AL-QURAN 2 1
11. UBA 2021 BAHASA ARAB 2 1
12. UBE 2022 READING & WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES 2
JUMLAH 26


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITG 2033 TEKNOLOGI AUDIO & VIDEO DIGITAL 3
2. ITG 2043 ANIMASI DAN GRAFIK BERKOMPUTER 3
3. ITH 1013 INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER 3
4. ITI 2023 PENGURUSAN PANGKALAN DATA 3
5. ITW 2013 PENGENALAN TEKNOLOGI WEB 3
6. MPE 1012 ASAS KEUSAHAWANAN 2
7. MPU 3213 BAHASA KEBANGSAAN A 3
8. MPU 3222 KREATIVITI DAN INOVASI 2
9. MPU 3232 KEMAHIRAN MENULIS 2
10. MPU 3242 PENGUCAPAN AWAM 2
11. MPU 3412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
12. UBA 2031 BAHASA ARAB 3 1
13. UBE 2032 PUBLIC SPEAKING 2
JUMLAH 31


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DAA 3012 AQIDAH DAN AKHLAK 2
2. ITG 3053 PENGARANGAN MULTIMEDIA 3
3. ITG 3083 REALITI MAYA 3
4. ITO 2013 SISTEM PENGOPERASIAN 3
5. ITS 3083 PRINSIP KESELAMATAN MAKLUMAT 3
6. ITZ 3013 PROJECT MANAGEMENT 3
JUMLAH 17


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DTS 1012 TAFSIR DAN SAINS AL-QURAN 2
2. ITG 3063 PERMODELAN DAN ANIMASI 3D 3
3. ITG 3073 CAPAIAN MAKLUMAT MULTIMEDIA 3
4. ITP 3043 PENGATURCARAAN INTEGRATIF 3
5. ITZ 3023 PROJEK MULTIMEDIA 3
JUMLAH 14


SEMESTER : 7
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITZ 3058 LATIHAN INDUSTRI 8
JUMLAH 8


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 122 122