UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN KEPUJIAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DAA 6113 AL-TAWHID 3
2. GHI 6111 HALAQAH INSANIAH 1 1
3. GVX 6111 KO-KURIKULUM 1 1
4. LAA 6113 AL-NAHW WA AL-SARF 3
5. LSB 6113 ILM MA'ANI 3
6. MPU 3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) 3
7. MPU 3143 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2 3
8. SFK 6113 FIQH AL-IBADAH 3
JUMLAH 20


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DHU 6113 ULUM AL-HADITH 3
2. GHI 6121 HALAQAH INSANIAH 2 1
3. GVX 6121 KO-KURIKULUM 2 1
4. LLN 6113 AL-MADKHAL ILA AL-NAHW AL-ARABI 3
5. LLS 6113 AL-MADKHAL ILA AL-SARF AL-ARABI 3
6. LSA 6113 ADAB JAHILI WA ISLAMI 3
7. MPU 3113 HUBUNGAN ETNIK 3
8. MPU 3173 PENGAJIAN MALAYSIA 3
9. QTJ 6111 HIFZ AL-QURAN 1 1
10. SFU 6113 AL-MADKHAL FI USUL AL-FIQH 3
JUMLAH 24


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DHR 6213 AL-SIRAH AL-TAHLILIYAH 3
2. GPE 6212 ASAS KEUSAHAWANAN 2
3. LLA 6213 ILM-AL-ASWAT 3
4. LLN 6223 TARAKIB NAHWIYYAH 3
5. LLS 6223 AL-MUSYTAQQAT 3
6. LMK 6412 MAHARAH AL-KALAM 2
7. LSB 6223 ILM BAYAN 3
8. MPU 3213 BAHASA KEBANGSAAN A 2
9. MPU 3312 PERANCANGAN KEWANGAN PERIBADI 2
JUMLAH 23


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DTS 6113 ULUM AL-QURAN 3
2. LLN 6333 QADHAYA NAHWIYYAH 3
3. LLS 6333 QADHAYA SARFIYYAH 3
4. LSA 6223 ADAB ABBASI WA ANDALUSI 3
5. MPU 3242 PENGUCAPAN AWAM 2
6. MPU 3342 PENGAJIAN ISLAM 2
7. MPU 3412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
8. QTJ 6221 HIFZ AL-QURAN 2 1
9. UEE 6112 COMMUNICATIVE ENGLISH 2
JUMLAH 21


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DDA 6113 USUL AL-DA'WAH 3
2. DTA 6212 AL-TAFSIR 2
3. LLL 6313 AL-LAHJAT WA AL-QIRAAT 3
4. LLL 6413 ILM AL-LISANIYYAT 3
5. LSA 6333 ADAB HADIS 3
6. LSB 6333 ILM BADI' 3
7. LSN 6423 AL-NAQD AL-ADABI AL-HADIS 3
8. LSQ 6313 AL-ARUD WA AL-QAFIYAH 3
9. TIU 6112 COMPUTER APPLICATION 2
10. UEI 6122 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ISLAMIC STUDIES) 2
JUMLAH 27


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DDA 6332 AL-DAKWAH WA AL-QIYADAH 2
2. DDT 6213 AL-TASAWWUF WA AL-AKHLAK 3
3. LLB 6413 MANAHIJ AL-BAHS 3
4. LLM 6113 ILMU AL-LUGHOH WA AL-MA'AJIM 3
5. LLN 6443 TATBIQAT NAHWIYYAH 3
6. LLT 6312 AL TARJAMAH 2
7. LSM 6413 AL-ADAB AL-MUQARAN 3
8. LSN 6413 AL-NAQD AL-ADABI AL-QADIM 3
9. QTJ 6331 HIFZ AL-QURAN 3 1
JUMLAH 23


SEMESTER : 7
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. LLB 6423 BAHS TAKHARRUJ 3
2. LTA 6413 TADRIB AMALI 3
3. QTJ 6441 HIFZ AL-QURAN 4 1
JUMLAH 7


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 123 123