UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
DIPLOMA TAHFIZ WAL QIRAAT

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MPU 2133 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 1 3
2. MPU 2173 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
3. MPU 2232 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 2
4. TQH 113 HIFZ AL QURAN 1 3
5. TQQ 113 AL-QIRAAT AL-ILMI 1 3
6. TQT 113 AL-TAJWID 3
7. TUA 113 ADAB HAMALAT AL-QURAN 3
8. UBE 112 ENGLISH 1 2
9. UKK 112 ASAS PENGENALAN KOMPUTER 2
10. XXX 111 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 25


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DAT 112 AL-TAWHID 2
2. MPU 2312 PENGAJIAN ISLAM 2 2
3. MPU 2412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
4. SFK 112 AL-FIQH 2
5. TQH 123 HIFZ AL-QURAN 2 3
6. TQQ 123 AL-QIRAAT AL-'AMALI 1 3
7. TQQ 133 AL-QIRAAT AL-ILMI 2 3
8. UBA 112 BAHASA ARAB 1 2
9. UBE 122 ENGLISH 2 2
10. XXX 121 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 22


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DHA 212 AL-HADITH 2
2. MPE 212 ASAS KEUSAHAWANAN 2
3. TQH 233 HIFZ AL-QURAN 3 3
4. TQQ 243 AL-QIRAAT AL-'AMALI II 3
5. TQQ 253 AL-QIRAAT AL-'ILMI III 3
6. UBA 122 BAHASA ARAB 2 2
7. UBE 232 ENGLISH 3 2
JUMLAH 17


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DHU 212 ULUM AL-HADITH 2
2. DTA 212 AL-TAFSIR 2
3. TQH 243 HIFZ AL-QURAN 4 3
4. TQN 213 AL-TARANNUM 3
5. TQQ 263 AL-QIRAAT AL-'AMALI III 3
6. TUR 213 RASM AL-QURAN 3
7. UBA 232 BAHASA ARAB 3 2
JUMLAH 18


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DDA 312 AL-DAKWAH WA AL-KHITABAH 2
2. DDT 312 AL-TASAWUF WA AL-AKHLAQ 2
3. TQH 353 HIFZ AL-QURAN 5 3
4. TUF 313 AL-FAWASIL 3
JUMLAH 10


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DTU 312 ULUM AL-QURAN 2
2. TQH 363 HIFZ AL-QURAN 6 3
3. TUD 313 DHABT AL-QURAN 3
4. TUS 313 TARIKH AL-QURRA' WA AL-MASHAF 3
JUMLAH 11


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 100 100