UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HHA 112 INTRODUCTION TO HOSPITALITY & TOURISM INDUSTRY 2
2. HTA 113 PRINCIPLES OF TOURISM 3
3. HTB 113 PRINCIPLES OF MANAGEMENT FOR HOSPITALITY & TOURISM 3
4. MPU 2312 PENGAJIAN ISLAM 2 2
5. MPU 2412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
6. TQH 111 PENGAJIAN AL-QURAN 1 1
7. TQT 111 PENGAJIAN TAJWID 1
8. UBA 101 BAHASA ARAB ASAS 1
9. UBE 112 ENGLISH 1 2
10. XXX 111 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 18


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HTA 213 ISLAMIC TOURISM 3
2. HTC 113 PRINCIPLES OF CUSTOMER SERVICES 3
3. HTD 113 TOURISM GEOGRAPHY 3
4. MPU 2133 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 1 3
5. MPU 2173 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
6. MPU 2232 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 2
7. TQH 121 PENGAJIAN AL-QURAN 2 1
8. UBA 111 BAHASA ARAB 1 1
9. UBE 122 ENGLISH 2 2
10. XXX 121 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 22


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HTE 213 RECREATIONAL TOURISM 3
2. HTG 113 ISLAMIC ECONOMY FOR HOSPITALITY AND TOURISM 3
3. MTS 113 APLIKASI KOMPUTER 3
4. TQH 231 PENGAJIAN AL-QURAN 3 1
5. UBA 122 BAHASA ARAB 2 2
6. UBE 232 ENGLISH 3 2
7. UUT 112 AQIDAH DAN TASAWUF 2
JUMLAH 16


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HTH 213 TRANSPORTATION FOR TOURISM INDUSTRY 3
2. HTI 223 TRAVEL AGENCY MANAGEMENT 3
3. HTJ 213 PRINCPLES OF HOSPITALITY ACCOUNTING 3
4. HTK 313 EVENT MANAGEMENT 3
5. TQH 241 PENGAJIAN AL-QURAN 4 1
6. UBA 232 BAHASA ARAB 3 2
JUMLAH 15


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HTF 213 PRINCIPLES OF HOSPITALITY MARKETING 3
2. HTL 313 TOUR PLANNING & DESIGN 3
3. HTM 313 TICKETING AND RESERVATION SYSTEM 3
4. HTO 113 PROFESSIONAL DEVELOPMENT & LEADERSHIP 3
5. MPC 213 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
6. MPE 313 ASAS KEUSAHAWANAN 3
JUMLAH 18


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HTP 318 INTERNSHIP 8
JUMLAH 8


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 94 94