UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MPP 113 ASAS PENGURUSAN 3
2. MPU 2133 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 1 3
3. MPU 2173 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
4. MPU 2222 PEMBANGUNAN DIRI 2
5. MPU 2232 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 2
6. MQM 113 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
7. MTS 113 APLIKASI KOMPUTER 3
8. TQT 111 PENGAJIAN TAJWID 1
9. UBE 113 ELEMENTARY ENGLISH 3
10. XXX 111 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 24


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MPM 113 ASAS PEMASARAN 3
2. MPU 2312 PENGAJIAN ISLAM 2 2
3. MPU 2412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
4. MQS 113 ASAS STATISTIK 3
5. TQH 111 PENGAJIAN AL-QURAN 1 1
6. UBA 112 BAHASA ARAB 1 2
7. UBE 123 PRE-INTERMEDIATE ENGLISH 3
8. XXX 121 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 17


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MII 113 MIKROEKONOMI 3
2. MKF 113 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
3. MPH 213 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 3
4. MPP 123 FIQH MUAMALAT 3
5. MPP 223 GELAGAT ORGANISASI 3
6. TQH 121 PENGAJIAN AL-QURAN 2 1
JUMLAH 16


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MII 223 MAKROEKONOMI 3
2. MKM 113 ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN 3
3. MPC 213 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
4. MPR 213 PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI 3
5. MUU 213 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
6. TQH 231 PENGAJIAN AL-QURAN 3 1
7. UBA 232 BAHASA ARAB 3 2
JUMLAH 18


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MFF 313 ASAS KEWANGAN 3
2. MPE 313 ASAS KEUSAHAWANAN 3
3. MPI 313 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 3
4. MPM 323 GELAGAT PENGGUNA 3
5. MTS 333 E-DAGANG 3
6. TQH 241 PENGAJIAN AL-QURAN 4 1
7. UUT 112 AQIDAH DAN TASAWUF 2
JUMLAH 18


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MPX 314 KERTAS PROJEK 4
2. MPZ 214 LATIHAN INDUSTRI 4
JUMLAH 8


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 94 94