UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
DIPLOMA PERAKAUNAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MKF 123 PERAKAUNAN KEWANGAN 1 3
2. MPP 113 ASAS PENGURUSAN 3
3. MPU 2133 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 1 3
4. MPU 2173 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
5. MPU 2232 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 2
6. MQM 113 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
7. TQT 111 PENGAJIAN TAJWID 1
8. UBE 113 ELEMENTARY ENGLISH 3
9. XXX 111 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 22


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MKF 133 PERAKAUNAN KEWANGAN 2 3
2. MPU 2312 PENGAJIAN ISLAM 2 2
3. MPU 2412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
4. MQS 113 ASAS STATISTIK 3
5. MTS 113 APLIKASI KOMPUTER 3
6. TQH 111 PENGAJIAN AL-QURAN 1 1
7. UBA 112 BAHASA ARAB 1 2
8. UBE 123 PRE-INTERMEDIATE ENGLISH 3
9. XXX 121 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 20


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MII 103 PRINCIPLE OF ECONOMICS 3
2. MKF 243 PERAKAUNAN KEWANGAN 3 3
3. MKM 213 PERAKAUNAN KOS 1 3
4. MKT 213 PERCUKAIAN 1 3
5. MPP 123 FIQH MUAMALAT 3
6. TQH 121 PENGAJIAN AL-QURAN 2 1
7. UBA 122 BAHASA ARAB 2 2
8. UUT 112 AQIDAH DAN TASAWUF 2
JUMLAH 20


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MKF 253 PERAKAUNAN KEWANGAN 4 3
2. MKF 353 FINANCIAL ACCOUNTING 4 3
3. MKM 223 PERAKAUNAN KOS 2 3
4. MKT 323 PERCUKAIAN 2 3
5. MTS 333 E-DAGANG 3
6. MUU 213 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3
7. TQH 231 PENGAJIAN AL-QURAN 3 1
8. UBA 0012 BAHASA ARAB 1 2
JUMLAH 21


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MFF 333 PELABURAN DAN KEWANGAN 3
2. MKA 213 AUDIT 3
3. MKF 363 PERAKAUNAN KEWANGAN 5 3
4. MKS 213 PERAKAUNAN PERKOMPUTERAN 3
5. MPE 313 ASAS KEUSAHAWANAN 3
6. MUU 323 UNDANG-UNDANG PERKONGSIAN & SYARIKAT 3
7. TQH 241 PENGAJIAN AL-QURAN 4 1
JUMLAH 19


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MKX 314 KERTAS PROJEK 4
2. MKZ 214 LATIHAN INDUSTRI 4
JUMLAH 8


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 90 90