UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DAT 41103 AL-TAWHID 3
2. LLU 41103 AL-ISTIMA' WA AL-MUHADATHAH 3
3. MPU 2312 PENGAJIAN ISLAM 2 2
4. MPU 2412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
5. TQT 41101 AL TAJWID 1
6. UBA 41102 BAHASA ARAB 1 2
7. UBE 41102 ENGLISH 1 2
8. XXX 111 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 16


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DTU 41103 ULUM AL-QURAN 3
2. LLU 41203 AL-QIRAAH WA AL-KITABAH 3
3. MPU 2173 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
4. MPU 2213 BAHASA KEBANGSAAN A 3
5. MPU 2222 PEMBANGUNAN DIRI 2
6. MPU 2232 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 2
7. MPU 2233 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 1 (BW) 3
8. SFK 41103 FIQH AL-IBADAT 3
9. TQH 41101 AL-QURAN 1 1
10. UBA 41202 ARABIC 2 2
11. UBE 41202 ENGLISH 2 2
12. XXX 121 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 28


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DAS 42103 AL-TAYYARAT AL-FIKRIYYAH 3
2. DTT 42103 AL-TAFSIR 3
3. LAA 42103 AL-ADAB WA AL NUSUS 3
4. LLA 42103 AL-NAHW WAL SARF 3
5. SFK 41203 AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH 3
6. SFS 42103 AL-QADAYA AL-MU'ASIRAH 3
JUMLAH 18


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DDT 42103 AL-TASAWWUF WA AL-AKHLAQ 3
2. DHH 42103 AL-HADITH 3
3. SFP 42103 FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH 3
4. SFT 42103 TARIKH AL-TASYRI' 3
5. SFU 42103 USUL AL-FIQH 3
6. UBE 42302 ENGLISH 3 2
7. UKK 41102 ASAS KOMPUTER 2
JUMLAH 19


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. DDA 42103 AL-DAKWAH WA AL-KHITABAH 3
2. DDS 42103 SIRAH AL-NABAWIYYAH 3
3. LLB 42103 'ILM AL-BALAGHAH 3
4. LLK 42103 'ILM AL-LUGHAH WA AL-MA'AJIM 3
5. SFB 42103 AL-FIQH AL-MUQARAN 3
6. SFO 42103 MAQASID AL-SYARI'AH 3
7. TQH 42201 AL-QURAN 2 1
JUMLAH 19


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 91 91