UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL DAN PERKHIDMATAN MAKANAN HALAL

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HHA 112 INTRODUCTION TO HOSPITALITY & TOURISM INDUSTRY 2
2. HHB 114 BASIC HALAL FOOD PREPARATION 4
3. HHC 113 FOOD SERVICE MANAGEMENT 3
4. MPU 2312 PENGAJIAN ISLAM 2 2
5. MPU 2412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
6. TQH 111 PENGAJIAN AL-QURAN 1 1
7. TQT 111 PENGAJIAN TAJWID 1
8. UBA 101 BAHASA ARAB ASAS 1
9. UBE 112 ENGLISH 1 2
10. XXX 111 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 19


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HHB 124 COMMERCIAL FOOD PREPARATION 4
2. HHC 124 FOOD AND BEVERAGE SERVICE 4
3. MPU 2173 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
4. MPU 2232 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 2
5. TQH 121 PENGAJIAN AL-QURAN 2 1
6. UBA 111 BAHASA ARAB 1 1
7. UBE 122 ENGLISH 2 2
8. XXX 121 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 18


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HHD II3 HYGIENE AND SANITATION 3
2. HHE 214 HOUSEKEEPING MANAGEMENT 4
3. MPP 113 ASAS PENGURUSAN 3
4. MTS 113 APLIKASI KOMPUTER 3
5. TQH 231 PENGAJIAN AL-QURAN 3 1
6. UBA 122 BAHASA ARAB 2 2
7. UBE 232 ENGLISH 3 2
8. UUT 112 AQIDAH DAN TASAWUF 2
JUMLAH 20


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HHG 214 FRONT OFFICE MANAGEMENT 4
2. HHH 213 HOTEL EVENT MANAGEMENT 3
3. MII 223 MAKROEKONOMI 3
4. MKF 113 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
5. MPM 113 ASAS PEMASARAN 3
6. TQH 241 PENGAJIAN AL-QURAN 4 1
7. UBA 232 BAHASA ARAB 3 2
JUMLAH 19


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HHF 213 HOTEL PURCHASING & COST CONTROL 3
2. HHI 313 HOSPITALITY MARKETING 3
3. HHJ 313 SUPERVISION IN HOSPITALITY INDUSTRY 3
4. HHK 313 BANQUET MANAGEMENT 3
5. MPC 213 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
6. MPE 313 ASAS KEUSAHAWANAN 3
JUMLAH 18


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HHL 318 INDUSTRIAL TRAINING 8
JUMLAH 8


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 102 102