KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH
DIPLOMA PASCASISWAZAH KEHAKIMAN DAN GUAMAN SYARIE

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT YURAN
WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
1. SJG 71023 SISTEM KEHAKIMAN DAN GUAMAN SYARIE 3 750.00 900.00
2. SJG 71113 SISTEM PERUNDANGAN DAN PERLEMBAGAAN DI MALAYSIA 3 750.00 900.00
3. SJJ 71043 UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM 3 750.00 900.00
4. SJK 71033 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 3 750.00 900.00
5. SJP 71053 UNDANG-UNDANG PROSEDUR MAL ISLAM 3 750.00 900.00
6. SJU 71013 KAJIAN TEKS 3 750.00 900.00
JUMLAH 18 4,500.00 5,400.00


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT YURAN
WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
1. SJB 72103 PERBICARAAN DAN GUAMAN SYARIE 3 750.00 900.00
2. SJH 72073 UNDANG-UNDANG HARTA DAN PERWARISAN ISLAM 3 750.00 900.00
3. SJK 72083 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM 3 750.00 900.00
4. SJP 72093 UNDANG-UNDANG PROSEDUR JENAYAH ISLAM 3 750.00 900.00
5. SJQ 72063 QAWA'ID FIQHIYYAH 3 750.00 900.00
JUMLAH 15 3,750.00 4,500.00


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT YURAN
WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
1. SJB 73124 LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIKUM 4 1,000.00 1,200.00
JUMLAH 4 1,000.00 1,200.00


JUMLAH KESELURUHAN JAM KREDIT JUMLAH YURAN
WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
37 9,250.00 11,100.00