UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
DIPLOMA PASCASISWAZAH KEHAKIMAN DAN GUAMAN SYARIE

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. SJG 71023 SISTEM KEHAKIMAN DAN GUAMAN SYARIE 3
2. SJG 71113 SISTEM PERUNDANGAN DAN PERLEMBAGAAN DI MALAYSIA 3
3. SJJ 71043 UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM 3
4. SJK 71033 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 3
5. SJP 71053 UNDANG-UNDANG PROSEDUR MAL ISLAM 3
6. SJU 71013 KAJIAN TEKS 3
JUMLAH 18


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. SJB 72103 PERBICARAAN DAN GUAMAN SYARIE 3
2. SJH 72073 UNDANG-UNDANG HARTA DAN PERWARISAN ISLAM 3
3. SJK 72083 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM 3
4. SJP 72093 UNDANG-UNDANG PROSEDUR JENAYAH ISLAM 3
5. SJQ 72063 QAWA'ID FIQHIYYAH 3
JUMLAH 15


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. SJB 73124 LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIKUM 4
JUMLAH 4


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 37 37