UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITD 113 MATEMATIK 1 3
2. ITP 113 ASAS PENGATURCARAAN 3
3. ITS 123 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 3
4. MPP 113 ASAS PENGURUSAN 3
5. MPU 2312 PENGAJIAN ISLAM 2 2
6. TQT 111 PENGAJIAN TAJWID 1
7. UBA 101 BAHASA ARAB ASAS 1
8. UBE 112 ENGLISH 1 2
9. UUT 112 AQIDAH DAN TASAWUF 2
10. VXX 111 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 21


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITA 113 ORGANISASI SISTEM KOMPUTER 3
2. ITD 123 MATEMATIK 2 3
3. ITP 123 PENGATURCARAAN JAVA 1 3
4. MPU 2133 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 1 3
5. MPU 2173 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
6. MPU 2222 PEMBANGUNAN DIRI 2
7. MPU 2232 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 2
8. TQH 111 PENGAJIAN AL-QURAN 1 1
9. UBA 111 BAHASA ARAB 1 1
10. UBE 122 ENGLISH 2 2
11. VXX 121 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 24


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITO 213 SISTEM PENGOPERASIAN 3
2. ITP 233 PENGATURCARAAN JAVA 2 3
3. MKF 113 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
4. MPP 123 FIQH MUAMALAT 3
5. TQH 121 PENGAJIAN AL-QURAN 2 1
6. UBA 122 BAHASA ARAB 2 2
7. UBE 232 ENGLISH 3 2
JUMLAH 17


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITG 213 ASAS MULTIMEDIA 3
2. ITI 213 ANALISA & R/BENTUK SIST. B'ORIENTASIKAN OBJEK 3
3. ITI 223 PENGENALAN SISTEM PANGKALAN DATA 3
4. ITN 213 TEKNOLOGI RANGKAIAN & KOMUNIKASI DATA 3
5. TQH 231 PENGAJIAN AL-QURAN 3 1
6. UBA 232 BAHASA ARAB 3 2
JUMLAH 15


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITA 223 ASAS PENYELENGGARAAN KOMPUTER 3
2. ITN 323 PENGATURCARAAN WEB & INTERNET 3
3. ITP 353 PENGATURCARAAN VISUAL 3
4. ITS 333 E-DAGANG 3
5. MPE 313 ASAS KEUSAHAWANAN 3
6. TQH 241 PENGAJIAN AL-QURAN 4 1
JUMLAH 16


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. ITZ 214 LATIHAN INDUSTRI 4
JUMLAH 4


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 94 94