UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
DIPLOMA SENI KULINARI

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HCA 113 FUNDAMENTAL OF FOODS 3
2. HCC 113 BASIC FOOD PREPARATION 3
3. HHA 112 INTRODUCTION TO HOSPITALITY & TOURISM INDUSTRY 2
4. MPU 2312 PENGAJIAN ISLAM 2 2
5. MPU 2412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
6. TQH 111 PENGAJIAN AL-QURAN 1 1
7. TQT 111 PENGAJIAN TAJWID 1
8. UBA 101 BAHASA ARAB ASAS 1
9. UBE 112 ENGLISH 1 2
10. XXX 111 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 18


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HCB 113 BASIC PASTRY AND BAKERY 3
2. HHD II3 HYGIENE AND SANITATION 3
3. MPU 2133 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 1 3
4. MPU 2173 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
5. MPU 2232 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 2
6. TQH 121 PENGAJIAN AL-QURAN 2 1
7. UBA 111 BAHASA ARAB 1 1
8. UBE 122 ENGLISH 2 2
9. XXX 121 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 19


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HCC 223 COMMERCIAL FOOD PREPARATION 3
2. HCD 213 FOOD SERVICE SYSTEM 3
3. HCE 213 FOOD & BEVERAGE SERVICE 3
4. TQH 231 PENGAJIAN AL-QURAN 3 1
5. UBA 122 BAHASA ARAB 2 2
6. UBE 232 ENGLISH 3 2
7. UUT 112 AQIDAH DAN TASAWUF 2
JUMLAH 16


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HCF 213 ARTS OF GARDE MANGER 3
2. HCI 213 MALAYSIAN CUISINE 3
3. HTB 113 PRINCIPLES OF MANAGEMENT FOR HOSPITALITY & TOURISM 3
4. MPC 213 KOMUNIKASI PERNIAGAAN 3
5. MTS 113 APLIKASI KOMPUTER 3
6. TQH 241 PENGAJIAN AL-QURAN 4 1
7. UBA 232 BAHASA ARAB 3 2
JUMLAH 18


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HCB 323 ADVANCED PASTRY 3
2. HCH 313 ASIAN CUISINES 3
3. HHF 213 HOTEL PURCHASING & COST CONTROL 3
4. HTF 313 PRINCIPLES OF HOSPITALITY MARKETING 3
5. MPE 313 ASAS KEUSAHAWANAN 3
JUMLAH 15


SEMESTER : 6
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. HCG 318 INTERNSHIP 8
JUMLAH 8


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 91 91