UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
DIPLOMA PERBANKAN ISLAM

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MPP 113 ASAS PENGURUSAN 3
2. MPU 2133 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 1 3
3. MPU 2173 PENGAJIAN MALAYSIA 2 3
4. MPU 2222 PEMBANGUNAN DIRI 2
5. MPU 2232 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 2
6. MQM 113 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
7. MTS 113 APLIKASI KOMPUTER 3
8. UBE 113 ELEMENTARY ENGLISH 3
9. XXX 111 KO-KURIKULUM 1 1
JUMLAH 23


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MPM 113 ASAS PEMASARAN 3
2. MPU 2312 PENGAJIAN ISLAM 2 2
3. MPU 2412 KHIDMAT MASYARAKAT 2
4. MQS 113 ASAS STATISTIK 3
5. SFQ 42013 QAWAID FIQHIYYAH 3
6. UBA 113 BAHASA ARAB 1 3
7. UBE 123 PRE-INTERMEDIATE ENGLISH 3
8. XXX 121 KO-KURIKULUM 2 1
JUMLAH 20


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MII 123 EKONOMI ISLAM 3
2. MKF 223 BASIC ACCOUNTING 3
3. MRT 213 PENGANTAR RISIKO DAN TAKAFUL 3
4. SFU 42013 USUL FIQH 3
5. TQS 113 AL-QURAN 1 3
6. UBA 123 BAHASA ARAB 2 3
JUMLAH 18


SEMESTER : 4
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MFB 233 PRINSIP OPERASI PERBANKAN ISLAM 3
2. MFB 243 ETIKA DALAM ISLAM 3
3. MFB 253 SISTEM KEWANGAN ISLAM 3
4. MFF 223 ASAS KEWANGAN ISLAM 3
5. MPP 123 FIQH MUAMALAT 3
6. TQS 123 AL-QURAN 2 3
JUMLAH 18


SEMESTER : 5
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MFB 363 PASARAN MODAL ISLAM DI MALAYSIA 3
2. MFB 373 APPLICATION OF MUAMALAT IN ISLAMIC BANKING 3
3. MPE 313 ASAS KEUSAHAWANAN 3
4. MPQ 213 PELABURAN ISLAM 3
5. SUF 42013 OPERATION & REGULATION IN ISLAMIC BANKING 3
6. UUT 113 AQIDAH & TASAWUF 3
JUMLAH 18


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 94 94