UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
ASASI PENGURUSAN

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MXE 013 MIKROEKONOMI 3
2. MXF 013 PERAKAUNAN KEWANGAN 3
3. MXK 013 ASAS MATEMATIK 3
4. MXM 013 ASAS PENGURUSAN 3
5. MXT 013 APLIKASI KOMPUTER 3
6. TQT 012 PENGAJIAN TAJWID 2
7. UBE 112 ENGLISH 1 2
JUMLAH 19


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MXE 023 MAKROEKONOMI 3
2. MXF 023 ASAS KEWANGAN 3
3. MXK 023 MATEMATIK PERNIAGAAN 3
4. MXM 023 ASAS PEMASARAN 3
5. UBA 112 BAHASA ARAB 1 2
6. UBE 122 ENGLISH 2 2
JUMLAH 16


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. MXK 033 ASAS STATISTIK 3
2. MXM 033 KEMAHIRAN INSANIAH 3
3. MXM 043 FIQH MUAMALAT 3
4. TQH 012 PENGAJIAN AL-QURAN 1 2
5. UBA 122 BAHASA ARAB 2 2
6. UBE 232 ENGLISH 3 2
JUMLAH 15


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 50 50