UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH
ASASI PENGAJIAN ISLAM

SEMESTER : 1
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. UBE 112 ENGLISH 1 2
2. XBH 013 AL-MUHADATHAH WA AL-ISTIMA 1 3
3. XBN 013 AL-NAHW WA AL-SARF 1 3
4. XBQ 013 AL-MUTALAAH WA MAHARAH AL-QIRAAH 3
5. XTQ 012 HIFZ AL-QURAN 1 2
6. XUA 014 AL-TAWHID WA AL-MANTIQ 4
JUMLAH 17


SEMESTER : 2
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. UBE 122 ENGLISH 2 2
2. XBH 023 AL-MUHADATHAH WA AL-ISTIMA 2 3
3. XBN 023 AL-NAHW WA AL-SARF 2 3
4. XTQ 022 HIFZ AL-QURAN 2 2
5. XUH 014 AL-HADITH WA ULUMUH 4
6. XUT 014 AL-TAFSIR WA ULUM AL-QURAN 4
JUMLAH 18


SEMESTER : 3
BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS JAM KREDIT
1. UBE 232 ENGLISH 3 2
2. XBA 013 AL-ADAB WA AL-BALAGHAH 3
3. XBK 013 MAHARAH AL-KITABAH 3
4. XKH 012 AL-HALAQAH 2
5. XMK 012 TEKNOLOGI MAKLUMAT 2
6. XSF 014 AL-FIQH WA USULUH 4
JUMLAH 16


JUMLAH KESELURUHAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
JUMLAH MINIMUM KREDIT BERGRADUAT 51 51