UNIT PENGURUSAN PENYELIDIKAN

1. RMU01 : BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI SEMINAR/KURSUS/BENGKEL STAF AKADEMIK PDF
2. RMU02 :BORANG TUNTUTAN DAN LAPORAN HARIAN PEMBANTU PENYELIDIKAN SISWAZAH (GRA) PDF
3. RMU03 :BORANG PERMOHONAN MENGANJURKAN SEMINAR/PERSIDANGAN PDF
4. RMU04 :LAPORAN SELEPAS PENGANJURAN PERSIDANGAN PDF
5. RMU05 :BORANG INSENTIF JURNAL I.S.I ATAU SCOPUS PDF
6. RMU06 :BORANG PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK PDF
7. RMU07 :BORANG PERMOHONAN PERBELANJAAN GERAN JANGKA PENDEK PDF
8. RMU08 :BORANG LAPORAN SEMASA PENYELIDIKAN PDF
9. RMU09 :LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN (JANGKA PANJANG/FRGS/SCIENCEFUND/IRPA DLL. PDF
10. RMU10 :BORANG PERLANJUTAN TEMPOH GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK PDF
11. RMU11 :BORANG PERMOHONAN PEMBANTU SISWAZAH (GA) /PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH (GRA) /PEMBANTU PENYELIDIK (RA) PDF
12. RMU12 :PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN PEMINDAHAN ILMU PDF
13. RMU13 :BORANG TUNTUTAN KHIDMAT PAKAR PROFESIONAL BAGI GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK PDF
14. RMU14 :BORANG PENYERAHAN ASET/IVENTORI PDF
15. RMU15 : BORANG PERMOHONAN ISBN PDF
16. RMU16 : BORANG PENAMBAHAN PENGGUGURAN KEAHLIAN KLUSTER PDF
17. RMU17 : BORANG PENAMBAHAN PENGGUGURAN PENYELIDIK BERSAMA PDF
18. RMU18 : BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN BAJET PERSIDANGAN UNTUK PENERBITAN PDF
19. RMU19 : BORANG PERTUKARAN TAJUK MAKLUMAT PENYELIDIKAN PDF
20. RMU20 : BORANG PENGANJURAN AKTIVITI DI BAWAH KLUSTER UniSHAMS PDF
21. CONTOH FORMAT LAPORAN SELEPAS MENGANJURKAN SEMINAR BENGKEL PROGRAM PDF
22. CONTOH FORMAT LAPORAN MENGHADIRI SEMINAR PDF
23. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PDF
24. GARIS PANDUAN PENYELIDIKAN, PERSIDANGAN DAN PENERBITAN PDF
25. FORMAT MUKA DEPAN GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK WORD
26. FORMAT MUKA DEPAN GERAN PENYELIDIKAN PEMINDAHAN ILMU BAHASA MELAYU | BAHASA ARAB PDF