PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH & PENYELIDIKAN

General Form/Borang Am/ الاستمارات الأساسية.
1. PPS01 : Borang Permohonan / Application Form استمارة التقديم لبرامج الدراسات العليا PDF
2. PPS02 : Borang Laporan Pengadil / Referee Form استمارة الأشخاص الذين يرجع إليهم PDF
3. PPS03 : Borang Salinan Surat Tawaran / Copy of Letter of Offer Form إعفاء رسوم التسجيل PDF
4. PPS04 : Borang Penangguhan Pengajian/Perlanjutan Pengajian/Penukaran Status , Application For Deferment/Extension of Candidature/Change of Status Form, طلب إجازة / تمديد فترة الدراسة / تغيير الوضع PDF
5. PPS05 : Borang Transkrip Sebahagian/Transkrip Sementara/Surat Tamat Pengajian , Partial Transcript/Temporary Transcript/Letter of Completion of Studies Form, استمارة طلب السجل الأكاديمي/ خطاب إكمال PDF
6. PPS06 : Borang Pengesahan Tempoh Pengajian/Kajian Lapangan/Surat Rasmi , Period Of Study Confirmation/Field Research/Offical Letter Form, استمارة البحث الميداني PDF
7. PPS07 : Borang Permohonan Berhenti Belajar / Application For Termination Of Study Form/ استمارة الانسحاب من الدراسة PDF
Mixed Mode & Coursework/Mod Campuran & Kursus / استمارات الدراسة.
8. PPS08 : Borang Tarik Diri / Withdrawal Form/ استمارة الانسحاب من الدراسة PDF
9. PPS09 : Borang Pendaftaran Lewat / Late Registration Form/ استمارة التسجيل المتأخر PDF
10. PPS10 : Borang Permohonan Semak Semula / Application To Review Form/ طلب مراجعة النتيجة PDF
Research/Penyelidikan/ استمارات إجراء البحث.
11. PPS11 : Borang Penukaran Penyelia/Pelantikan Penyelia , Change of Supervisor / Appointment of Supervisor Form استمارة تغيير المشرف / تعيين المشرف PDF
12. PPS12 : Borang Perubahan Topik/Tukar Kawasan Penyelidikan/Pertukaran Program , Change of Topic/Change of Research Area/Change of Programme Form, استمارة تغيير عنوان البحث / تغيير مجال البحث PDF
13. PPS13 : Borang Cadangan Penilaian Penyelidikan Sarjana atau PhD / Recommendation of Evaluation Panel For Research Proposal Defense of Master or PhD form استمارة تقديم البحث للمناقشة قبل الأخيرة PDF
14. PPS14 : Borang Rubrik Penyelidikan / Research Rubric Form استمارة تقدم الطالب في البحث PDF
15. PPS15 : Borang Permohonan Disertasi & Kertas Kerja / Application for Dissertation & Project Paper Form استمارة إجراء الرسالة / البحث التكميلي PDF
16. PPS16 : Borang Pertemuan Calon Dengan Penyelia / Candidate Of Master/PhD Meeting With Supervisor Form/ استمارة مقابلة الطالب مع المشرف PDF
17. PPS17 : Borang Laporan Kemajuan / Progress Report Form استمارة تقدم الطالب في البحث PDF
18. PPS18 : Borang Notis Hantar Tesis / Thesis Submission Notice form استمارة تعيين المقيمين للمناقشة النهائية PDF
19. PPS19 : Borang Hantar Tesis (5 salinan) / Thesis Submission Form (5 Copies)/ استمارة تسليم الأطروحة للمناقشة النهائية PDF
20. PPS20 : Borang Indek Kesamaan / Similarity Index Form استمارة تشابه البحث مع بحوث أخرى PDF
21. PPS21 : Borang Penerbitan / Publication Form استمارة البحوث المنشورة PDF
22. PPS22 : Borang Cadangan Penyelidikan / Intent to Submit Research Proposal Form استمارة تقييم البحث PDF
23. PPS23 : Borang Laporan Penilai Viva Voce Sarjana PhD / Evaluation Report Viva Voce of Masters PhD Form تقرير تقييم رسالة الماجستير أو الدكتوراه PDF
24. PPS24 : Borang Penilaian Tesis / Recommendation of Thesis Evaluation Form استمارة التوصية بنتيجة المناقشة الأخيرة لرسالة الدكتوراه PDF
25. PPS25 : Borang Laporan Kolokium 1 / Evaluation Report Colloquium 1-Initial Plan PDF
26. PPS26 : Borang Laporan Penilaian Penyelidikan Cadangan Pertahanan Sarjana atau PhD / Evaluation Report for Research Proposal Defence Master or PhD Form PDF
27. PPS27 : Borang Laporan Kolokium 2 Kemajuan Keseluruhan Bab / Progress All Chapter (mock viva) PDF
28. PPS28 : Borang Permohonan Kajian Abstrak / Abstract Review Application Form PDF
29. PPS29 : Borang Pengesahan Penilaian Tesis / Confirmation Thesis Evaluation Form PDF
30. PPS30 : Borang Penyerahan Tesis Akhir / Final Thesis Submission Form PDF
Academic Guideline & Regulation.
31. Academic Regulations : Academic Regulations Edition 2021 PDF