JABATAN BENDAHARI

1. Borang Kemaskini Maklumat Potongan Cukai Berjadual(PCB)
Monthly Tax Deduction (MTD) Information Update Form
PDF
2. Borang Tuntutan Potongan Dan Rebat Individu Bagi Tujuan Potongan Cukai Bulanan (PCB)
Income Tax Rebate Request Form
PDF
3. Borang Permohonan Perolehan Bekalan / Perkhidmatan & Kerja PDF
4. Unit Stor: Borang Permohonan Bekalan Pejabat PDF
5. Baucer Bayaran Pajar Wang Runcit PDF
6. Permohonan Wang Pendahuluan PDF
7. Permohonan Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri PDF
8. Borang Tuntutan Tetamu Universiti Bertugas Sebagai Penceramah/ Fasilitator/ Menghadiri Mesyuarat Anjuran Universiti PDF