PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. Borang Permohonan Emel Rasmi (unishams.edu.my) PDF
2. Borang Permohonan Akaun Pengguna ICMS PDF
3. Borang Pinjaman Peralatan PDF
4. Borang Permohonan/Pengemaskinian Data PDF
5. Borang Permohonan Khidmat SMS PDF
6. Borang Pertukaran Waktu Bekerja PDF
7. Borang Permohonan Sistem Maklumat PDF