PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

1. Borang Permohonan Pendaftaran Kursus PDF
2. Borang Tarik Dari PDF
3. Borang Tukar Program PDF
4. Borang Pra-Pendaftaran Kursus (Kes Khas) PDF
5 Borang Permohonan Penangguhan PDF
6 Borang Pembetulan Draf Jadual Peperiksaan Akhir PDF
7 Buku Peraturan Akademik Prasiswazah Unishams (Edisi Pertama 2018)  |   Versi Bahasa:[B.Malaysia dan B.Inggeris]    [B.Malaysia dan B.Arab] PDF