UNIT ASET DAN PENGANGKUTAN

1. Kew.UniSHAMS.PA-1 DAFTAR ASET TETAP
2. Kew.UniSHAMS.PA-2 DAFTAR INVENTORI
3. Kew.UniSHAMS.PA-3 SENARAI DAFTAR ASET DIBELI
4. Kew.UniSHAMS.PA-4 SENARAI DAFTAR INVENTORI _DIBELI
5. Kew.UniSHAMS.PA-5 SENARAI DAFTAR ASET _SUMBANGAN_
6. Kew.UniSHAMS.PA-6 SENARAI DAFTAR INVENTORI SUMBANGAN
7. Kew.UniSHAMS.PA-7 SENARAI ASET INVENTORI MENGIKUT LOKASI
8. Kew.UniSHAMS.PA-8 BORANG PENGGUNAAN LUAR ASET DAN INVENTORI
9. Kew.UniSHAMS.PA-9 BORANG PEMINDAHAN ASET INVENTORI
10. Kew.UniSHAMS.PA-10 BORANG LAPORAN KEHILANGAN ASET INVENTORI
11. Kew.UniSHAMS.PA-11 BORANG LAPORAN KEROSAKAN ASET INVENTORI
12. Kew.UniSHAMS.PA-12 BORANG PERMOHONAN PELUPUSAN ASET INVENTORI